Hronika
14.07.2021. 17:10
Tanjug

I kako se dodeljuje

Ko može da dobije status posebno osetljivog svedoka?

Sud
Izvor: Shutterstock

Status posebno osetljivog svedoka u sprskom pravosuđu mahom se dodeljuje osobama koje treba da svedoče radi dokazivanja krivičnih dela silovanja, nasilja u porodici, bludnih radnji nad maloletnicima, ubistava i drugih sličnih krivičnih dela, jer im je da bi govorili, potreban ovaj vid zaštite i ohrabenja.

Poslednji slučaj koji je skrenuo pažnju javnosti tiče se 43-godišnje I.R. koja će ovaj status dobiti u postupku protiv Jovana Teodosića, protiv kojeg je podnela krivičnu prijavu sa pokušaj silovanja, potvrđeno je Tanjugu u tužilaštvu. 

Zakonodavac je za žrtve ili svedoke kojima se dodeljuje ovaj status predvideo da mogu da dobiju punomoćnika po službenoj dužnosti (o trošku države), kao i da iskaz ne daju pred okrivljenim za krivično delo i njegovim braniocem, već iz svoje kuće, sa nekog drugog mesta, ili u posebnim prostorijama tužilaštva ili suda, pa čak i putem video-linka.

Ovakvim uslovima oštećeni i svedoci se štite od dodatne traumatizacije straha, stresa, a na taj način daju i najverodostojniji iskaz.

Predsednik Upravnog odbora Udruženja sudija i tužilaca Srbije (UST), inače, sudija Višeg suda u Novom Sadu Ivana Josifović za Tanjug pojašanjva da se status posebno osetljivog svedoka može dodeliti svedoku koji je posebno osetljiv s obzirom na uzrast, životno iskustvo, način žota, pol, zdravstveno stanje, prirodu, način ili posledice izvršog krivičog dela, odnosno druge okolnosti slučaja.

To, kako kaže, u svakom konretnom slučaju procenjuje organ postupka koji o tome odlučuje, u zavisnosti od faze postupka.

Ako je u pitanju istraga, onda je organ postupka javni tužilac, a ako je u fazi glavnog pretresa (suđenja) onda o tome odlučuje predsednik veća - sudija.

Ovaj status se može dodeliti po službenoj dužnosti ili na zahtev stranaka, navela je Josifović. Ukoliko sud smatra da je to potrebno radi zaštite interesa posebno osetljivog svedoka, on takvom svedoku može da postavi punomoćnika sa liste advokata, precizirala je Josifović.

Ona je naglasila da se posebno osetljivom svedoku pitanja mogu postavljati samo preko organa postupka, a ne direktno.

Sudija ili tužilac imaju dužnost da se prema svedoku odnose sa posebnom pažnjom, tako što će izborom pitanja i načinom ispitivanja nastojati da se izbegnu moguće štetne posledice krivičnog postupka po ličnost, telesno i duševno stanje svedoka.

Josifović ističe i da se na ovaj način ne sme zanemariti procesna uloga svedoka, jer je potrebno da se za njega dobiju podaci relevantni za predmet, a isto tako okrivljenom se ne sme uskrati pravo na odbranu.

Prema proceni i odluci suda ili tužilaštva, ispitivanje posebno osetljivog svedoka se može obaviti uz pomoć psihologa, socijalnog radnika ili drugog stručnog lica.

Može se odrediti da svedok bude saslušan upotrebom tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka iz odvojene prostorije - skrin sobe, navela je sudija Josifović.

Načelno je, kako je ukazala, isključena mogućnost suočenja posebno osetljivog svedoka i okrivljenog, ali sud to može dozvoliti ako to zahteva okrivljeni, pri tom vodeći računa o stepenu osetljivosti svedoka i o pravima odbrane.

"U svojoj praksi sam imala situaciju kada sam dodelila ovaj status punoletnoj osobi, koja nije oštećena izvršenjem krivičnog, već je saslušavana samo kao svedok. Status posebno osetljivog joj je dodeljen zbog zdravstvenog stanja i odnosa sa okrivljenim i oštećenima u tom postupku", napomenula je sudija.

Sličan je vid posebne zaštite i kad je u pitanju maloletni oštećeni, s tim što se u tom slučaju, njemu prava posebno osetljivog svedoka priznaju shodno odredbama tzv. Zakona o maloletnicima.

Komentari
Dodaj komentar

Povezane vesti

Close
Vremenska prognoza
clear sky
21°C
25.07.2021.
Beograd

Najnovije

Vidi sve

Najčitanije

Vidi sve