Scena
13.02.2023. 19:00
Beta

In memoriam

Preminula Breda Kalef, nekadašnja prvakinja Opere Narodnog pozorišta

Preminuli, sveća
Izvor: Shutterstock

Proslavljena srpska umetnica, nekadašnja prvakinja Opere Narodnog pozorišta Breda Kalef Simonović, preminula je u Beogradu u 93. godini, preneo je taj teatar.

Ro­đe­na je 7. de­cem­bra 1930. go­di­ne u Beogradu, a po­ti­če iz jed­ne od naj­sta­ri­jih je­vrej­skih po­ro­di­ca ko­ja je iz Špa­ni­je, pre­ko So­lu­na sti­gla u Be­o­grad.

Završila je srednju muzičku školu, Muzičku akademiju, a posle diplomiranja boravila je u Italiji na usavršavanju kod Marije Karbone.

"Više od tri decenije, svojim nepresušnim talentom, ogromnom harizmom i raskošnim glasom mecosoprana podjednako je osvajala srca publike i stručne kritike, suvereno gospodareći operskim scenama, ne samo u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, nego i širom Evrope i sveta", navodi se u objavi na sajtu Narodnog pozorišta.

Tokom karijere odigrala je 61 premijernu ulogu, kao i 710 predstava u Beogradu i 242 na gostovanju.

Pevala je u više od 50 vodećih mecosopranskih uloga među kojima se izdvajaju "Karmen", "Don Kihot", "Samson i Dalila", "Trubadur", "Knez Igor", "Boris Godunov", "Evgenije Onjegin", "Lukrecija, "Đakonda", "Verter" i brojne druge.

Go­sto­va­la je sa­mo­stal­no ili sa an­sam­bli­ma Ope­re Na­rod­nog po­zo­ri­šta ši­rom sveta - Grč­koj, Špa­ni­ji, Au­stri­ji, Ma­đar­skoj, Egi­ptu, Ir­skoj, Ita­li­ji, Ru­si­ji, Nemač­koj, Izra­elu, SSSR, SAD, kao i u svim ve­ćim gra­do­vi­ma nekadašnje Ju­go­sla­vi­je.

Za svoj umet­nič­ki rad do­bi­la je broj­na značajna priznanja: Pla­ke­tu Na­rod­nog pozori­šta u Beogra­du, Pe­čat Na­rod­nog po­zo­ri­šta, Na­gra­du Narodnog pozorišta za najbolja go­di­šnja iz­vo­đe­nja za Će­ku u Đo­kon­di Amil­ka­re Ponkije­li­ja i Maj­ku Ju­go­vi­ća u Otadž­bi­ni Pe­tra Ko­njo­vi­ća.

Do­bit­ni­ca je Nacionalnog priznanja za vrhunski doprinos kulturi Republike Srbije, a 2021. do­bi­la je Zlat­nu me­da­lju za za­slu­ge.

Fondacija koja nosi njeno ime ustanovila je 2016. godine Nagradu "Breda Кalef" koja se dodeljuje za najbolje interpretiranu mecosopransku ulogu u prethodnoj sezoni na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.

Datum, vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.

Komentari
Dodaj komentar

Povezane vesti

Čuvena Milanska Skala ulazi u digitalnu eru
Opera

TV kanal

12.02.2023. 22:35

Čuvena Milanska Skala ulazi u digitalnu eru

Milanska Skala, stara 245 godina, ušla je u digitalnu eru pošto je pokrenula sopsteni televizijski kanal koji će prenositi uživo opere, balete i koncerte, i omogućiti gledaocima da vide i stare spektakle te čuvene italijanske operske kuće.
Close
Vremenska prognoza
clear sky
11°C
28.02.2024.
Beograd
Wind
PM2.5
5µg/m3
PM10
6µg/m3
UV
UV indeks
1
AQI indeks
1

Oni su ponos Srbije

Vidi sve

Najnovije

Vidi sve

Iz drugačijeg ugla

Vidi sve